Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33822-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-268827
Bijlage blg-268828
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-11-27
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang
Dossiernummer 33822
Dossiertitel Financieel beheer en toezicht semipublieke sector
Identifier kst-33822-1
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Ondernummer 1
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel beheer en toezicht semipublieke sector; Brief regering; Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014