Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33801-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-264848
Bijlage blg-264850
Bijlage blg-264851
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33801
Dossiertitel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)
Identifier kst-33801-3
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 3
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Uitgiftedatum 2013-11-12
Vergaderjaar 2013-2014