Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33799-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nader gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 10, dat regelt dat het gebruik van alcohol of drugs boven de bij algemene maatregel van bestuur gestelde grenswaarden als zelfstandige strafverzwaringsmaatregel wordt opgenomen in het Wetboek van strafrecht
Dossiernummer 33799
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994
Identifier kst-33799-17
Indiener L.M.J.S. Helder
Ondernummer 17
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 10, dat regelt dat het gebruik van alcohol of drugs boven de bij algemene maatregel van bestuur gestelde grenswaarden als zelfstandige strafverzwaringsmaatregel wordt opgenomen in het Wetboek van strafrecht
Uitgiftedatum 2016-01-14
Vergaderjaar 2015-2016