Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-XVI-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Der Staaij c.s. over hoogwaardige ondersteuning van mantelzorgers
Dossiernummer 33750-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-XVI-43
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener V.A. Bergkamp
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Indiener A.C.L. (Arno) Rutte
Ondernummer 43
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014; Motie; Motie van het lid Van Der Staaij c.s. over hoogwaardige ondersteuning van mantelzorgers
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014