Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-XV-65".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-331908
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-19
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding Jaarverslag 2013 Inspectie SZW
Dossiernummer 33750-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-XV-65
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 65
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014; Brief regering; Aanbieding Jaarverslag 2013 Inspectie SZW
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014