Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-XV-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-251669
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-09-17
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding afschrift van het overzicht van adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2014 met betrekking tot de Sociaal-Economische Raad
Dossiernummer 33750-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-XV-5
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 5
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014; Brief regering; Aanbieding afschrift van het overzicht van adviesvoornemens van het kabinet voor het jaar 2014 met betrekking tot de Sociaal-Economische Raad
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014