Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-XV-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-12-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over ruimte voor maatwerk bij gemeenten
Dossiernummer 33750-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-XV-41
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener P.E. Heerma
Indiener C.J. Schouten
Indiener E. Dijkgraaf
Ondernummer 41
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014; Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over ruimte voor maatwerk bij gemeenten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014