Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Schouten en Van Hijum over het niet inzetten van ESM-middelen voor herkapitalisatie van banken
Dossiernummer 33750
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-33750-31
Indiener C.J. Schouten
Indiener Y.J. van Hijum
Ondernummer 31
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Schouten en Van Hijum over het niet inzetten van ESM-middelen voor herkapitalisatie van banken
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014