33 750 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN VAN HIJUM

Voorgesteld 17 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is opgericht om lidstaten in de eurozone met ernstige financieringsproblemen noodsteun te verlenen;

overwegende dat het Europees resolutiefonds straks mogelijk geld kan lenen via het ESM ten behoeve van tijdelijke overbruggingsfinanciering voor de afwikkeling van banken;

overwegende dat hierdoor de prikkel voor de bankensector om te zoeken naar alternatieve private financiering voor het resolutiefonds wordt weggenomen, waardoor de impliciete staatsgaranties via het ESM aan banken kunnen stijgen;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met de inzet van ESM-middelen ten behoeve van: herkapitalisatie van banken in de aanloopfase naar ECB-toezicht; een publieke achtervang in de opbouwfase van het Europees resolutiefonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Van Hijum

Naar boven