Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33716-34".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de alleenstaande-ouderkop
Dossiernummer 33716
Dossiertitel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)
Identifier kst-33716-34
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener K. Yücel
Ondernummer 34
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Motie; Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de alleenstaande-ouderkop
Uitgiftedatum 2015-07-02
Vergaderjaar 2014-2015