Kamerstukken in dossier 33716

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33716, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  U-toets aanscherping voorwaarden dubbele kinderbijslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat regelt dat ook alleenstaande ouders met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking komen voor het extra bedrag aan kinderbijslag.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Beertema over het alleen toekennen van kinderbijslag aan in Nederland woonachtige kinderen die over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Beertema waardoor het recht op kinderbijslag alleen bestaat voor ouders die in elk geval op niveau 1F de Nederlandse taal beheersen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Voortman waardoor het recht op kinderbijslag vervalt voor gezinnen met een inkomen dat hoger is dan een ministerssalaris.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Voortman waarmee voor de Kinderbijslag, net als voor het Kindgebondenbudget, een vermogenstoets wordt geintroduceerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Karabulut waarmee gezinnen met een inkomen van meer dan een ton geen recht meer hebben op kinderbijslag.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen); Amendement; Amendement van het lid Voortman waarmee de gratis schoolboeken worden afgeschaft en ouders via de Wet op het kindgebonden budget worden gecompenseerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33716, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal