Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33715-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede nota van wijziging
Dossiernummer 33715
Dossiertitel Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)
Identifier kst-33715-7
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 7
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Nota van wijziging
Taal nl
Titel Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging
Uitgiftedatum 2014-01-07
Vergaderjaar 2013-2014