Kamerstukken in dossier 33715

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33715, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Raak ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de uitzondering m.b.t. topbestuurders die in een periode van achttien maanden korter dan zes maanden werkzaam zijn, anders dan op grond van een dienstbetrekking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Amendement; Amendement van het lid Segers dat regelt dat een bestuursorgaan aan een subsidie-ontvanger verplichtingen kan opleggen met betrekking tot de maximale bezoldiging van de subsidie-ontvanger of van personen die onder diens verantwoordelijkheid werkzaamheden verrichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Motie; Motie van de leden Segers en Fokke over mogelijk maken dat decentrale overheden bezoldigingsnormen stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Van Raak over een maximumvergoeding per maand voor interim-bestuurders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Bruins Slot over normering van de bezoldiging van zorgverleners

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. (t.v.v. 33715, nr. 12) over mogelijk maken dat decentrale overheden bezoldigingsnormen stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Publicatie in Staatscourant inzake Aanpassingwet WNT

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT); Brief regering; Inwerkingtreding Aanpassingwet WNT

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage bij Beleidsregels toepassing WNT

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33715, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal