Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33684-115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie
Dossiernummer 33684
Dossiertitel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)
Identifier kst-33684-115
Indiener V.A. Bergkamp
Ondernummer 115
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Sociale zekerheid | Jongeren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014