Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33669-71".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-04-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 39 over het openhouden van de mogelijkheid om te salderen in bepaalde gevallen
Dossiernummer 33669
Dossiertitel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)
Identifier kst-33669-71
Indiener E. Dijkgraaf
Indiener D.J.G. Graus
Indiener J.L. Geurts
Indiener W.J.H. Lodders
Ondernummer 71
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 39 over het openhouden van de mogelijkheid om te salderen in bepaalde gevallen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2013-2014