Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33662-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-233775
Bijlage blg-233776
Bijlage blg-233777
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33662
Dossiertitel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (gebruik meldplicht datalekken)
Identifier kst-33662-3
Indiener R.H.A. Plasterk
Indiener H.G.J. Kamp
Indiener F. Teeven
Is vervangen door kst-33662-3-n1
Ondernummer 3
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (gebruik meldplicht datalekken); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Uitgiftedatum 2013-06-17
Vergaderjaar 2012-2013