Kamerstukken in dossier 33662

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-08-2013 2012-2013 Kamerstuk 33662, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag (herdruk); Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Amendement; Amendement Schouw en Oosenbrug dat onder andere regelt dat de toezichthouder ook kan optreden indien de aanmerkelijke kans bestaat op negatieve gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Amendement; Amendement van de leden Segers en Schouw dat regelt dat het voorgestelde artikel 67 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Amendement; Amendement van het lid Van Wijngaarden c.s. over kennisgeving aan het CBP, ook indien sprake is van de versleuteling van gegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Brief regering; Reactie op brief van de Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens over de tweede nota van wijziging inzake meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Amendement; Amendement van de leden Van Wijngaarden en Oosenbrug dat regelt dat het CBP eveneens geen bindende aanwijzing hoeft te geven aan de overtreder alvorens het een bestuurlijke boete kan opleggen indien de overtreding het gevolg is van ernstig verwijtbare nalatigheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Amendement; Amendement van het lid Oskam dat regelt dat niet in alle gevallen waarin opzet is aangetoond, direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd door het Cbp

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Schouw c.s. ter vervanging van nr. 12 dat onder andere regelt dat de toezichthouder ook kan optreden indien de aanmerkelijke kans bestaat op negatieve gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33662, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal