Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433632 nr. 16

33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2013

Op het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2014 (Kamerstuk 33 632) is onlangs een amendement ingediend van het lid Van Hijum (CDA) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank (Kamerstuk 33 632, nr. 13). Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om hierop te reageren.

Het amendement heeft tot gevolg dat kosten die verband houden met examinering van Wft en PE alleen kunnen worden doorbelast aan exameninstituten en niet direct aan personen. Zoals ook in de toelichting van het amendement naar voren komt, kunnen de exameninstituten kosten doorberekenen. Ik ben het met het lid Van Hijum eens dat dit een voldoende werkbare methode is. Ik wil het amendement dan ook aan het oordeel van uw Kamer overlaten.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem