Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33625-227".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toekomstbestendige Agrofood Export
Dossiernummer 33625;31532
Dossiertitel Hulp, handel en investeringen
Identifier kst-33625-227
Indiener M.H.P. van Dam
Ondernummer 227
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Hulp, handel en investeringen; Brief regering; Toekomstbestendige Agrofood Export
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017