Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2015 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33614-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake brief betreffende bewaartermijn reizigersgegevens bij voorstellen Slimme Grenzen
Dossiernummer 33614
Dossiertitel EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97
Identifier kst-33614-A
Ondernummer A
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97; Brief inzake brief betreffende bewaartermijn reizigersgegevens bij voorstellen Slimme Grenzen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015