Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-08-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33605-XII-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli over jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
Dossiernummer 33605-XII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012
Identifier kst-33605-XII-8
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-08-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli over jaarverslagen Infrastructuur en Milieu
Uitgiftedatum 2013-08-12
Vergaderjaar 2012-2013