Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33605-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Van Hijum c.s. over inzicht in de toedeling van financiële taakstellingen
Dossiernummer 33605
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2012
Identifier kst-33605-8
Indiener Y.J. van Hijum
Indiener C.J. Schouten
Indiener S. van Veldhoven
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2012; Motie; Motie Van Hijum c.s. over inzicht in de toedeling van financiële taakstellingen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013