Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533576 nr. 44

33 576 Natuurbeleid

Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2015

Zoals ik heb toegezegd tijdens het door uw vaste commissie voor Economische Zaken gehouden algemeen overleg Natuurbeleid en Biodiversiteit van 28 mei jongstleden, bied ik u hierbij aan de ingevulde vragenlijst met bijlagen over de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)1.

Het betreft de vragenlijst die door een onderzoeksconsortium is uitgezet, in opdracht van de Europese Commissie. Deze vragenlijst is gericht op het verzamelen van feiten over de implementatie van de VHR.

In mijn brief van 18 mei jongstleden (Kamerstuk 33 576, nr. 43) ben ik hierop nader ingegaan in het kader van mijn inzet ten aanzien van de Fitness Check.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl