Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2016 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33567-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-795073
Bijlage blg-795074
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc
Dossiernummer 33567
Dossiertitel Oprichting Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting AL-terrein)
Identifier kst-33567-8
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 8
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Oprichting Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting AL-terrein); Brief regering; Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc
Uitgiftedatum 2016-12-22
Vergaderjaar 2016-2017