Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33566-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-01-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezegging tabel onderbenutting sectorplannen
Dossiernummer 33566
Dossiertitel Financieel en sociaal-economisch beleid
Identifier kst-33566-97
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 97
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-01-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel en sociaal-economisch beleid; Brief regering; Toezegging tabel onderbenutting sectorplannen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017