Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-08-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33566-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-07-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2013, over Arbeidsmarktbeleid/topinkomens
Dossiernummer 33566
Dossiertitel Financieel en sociaal-economisch beleid
Identifier kst-33566-58
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 58
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-08-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel en sociaal-economisch beleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2013, over Arbeidsmarktbeleid/topinkomens
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2012-2013