33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2013

Zoals toegezegd in het debat over het sociaal akkoord van 17 april jl. (Handelingen II 2012/13, nr. 76, item 3, blz. 3–29, en item 6, blz. 33–65), stuur ik u hierbij een concept van de SER adviesaanvraag over de rol van sociale partners bij de arbeidsmarktinfrastructuur van de toekomst. Ik ben voornemens de adviesaanvraag nog deze zomer in te dienen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven