Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33561-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-09-16
Documenttitel Windenergie op zee 2030-2050
Dossiernummer 33561
Dossiertitel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33561-54
Indiener R.A.A. Jetten
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 54
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1049625
OVERHEIDop.bijlage blg-1049626
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-09-20
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief regering; Windenergie op zee 2030-2050
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022