Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33561-53".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Energie
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-06-21
Documenttitel Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030
Dossiernummer 33561
Dossiertitel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33561-53
Indiener R.A.A. Jetten
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 53
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1038018
OVERHEIDop.bijlage blg-1038020
OVERHEIDop.bijlage blg-1038021
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-07-01
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief regering; Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022