Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33561-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-10-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2018, over subsidies voor windmolenparken
Dossiernummer 33561
Dossiertitel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)
Identifier kst-33561-45
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 45
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2018, over subsidies voor windmolenparken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019