Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33561-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-07-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele
Dossiernummer 33561;31239
Dossiertitel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)
Identifier kst-33561-31
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 31
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-07-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief regering; Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016