Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33561-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM)
Dossiernummer 33561
Dossiertitel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)
Identifier kst-33561-26
Indiener M.H.P. van Dam
Ondernummer 26
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief regering; Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016