Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433561 nr. 10

33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2014

In het AO Noordzee op 24 april 2013 (Kamerstuk 33 450, nr. 3) en per brief van 20 december 2013 (Kamerstuk 33 561, nr. 7) heb ik de toezegging gedaan uw Kamer begin 2014 te informeren over de resultaten van de Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone.

In de zoekgebieden spelen veel belangen (o.a. kosten, mijnbouw, scheepvaart, recreatievaart, zandwinning, vrije zicht op horizon) een rol, die allemaal betrokken zullen worden bij de besluitvorming over windenergie binnen de 12-mijlszone. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Ik verwacht uw Kamer uiterlijk eind mei nader te kunnen informeren.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus