Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 33552 nr. 21

Gepubliceerd op 25 april 2016 15:33

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 552 Slachtofferbeleid

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2016

In mijn brief d.d. 19 februari 2016 (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 81) heb ik u meegedeeld dat gewerkt wordt aan twee acties om achterblijvers van vermiste personen tegemoet te komen ten aanzien van de problemen die zij in de praktijk ondervinden bij de regeling van zaken. Het betreft de totstandkoming van protocollen bij instanties in goed overleg met Slachtofferhulp Nederland en de invoering van de mogelijkheid voor achterblijvers om uit het centraal register vermiste personen een verklaring te krijgen dat de door hen als vermist opgegeven persoon in het register is opgenomen.

Ik gaf aan te hopen u snel nadere informatie te kunnen geven over de uitvoering van deze maatregelen. Ten aanzien van de protocollen van de verschillende instanties kan ik u melden dat het Verbond van Verzekeraars al sinds 2014 over een protocol beschikt. Voor de Pensioenfederatie en de Belastingdienst geldt dat hun protocollen zich in een afrondende fase bevinden. De Nederlandse Vereniging van Banken verwacht dat het protocol in mei 2016 gereed is.

Slachtofferhulp Nederland heeft op 1 april j.l. een constructief overleg gehad over een protocol met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hierin is onder meer afgesproken dat de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en Slachtofferhulp Nederland een handreiking schrijven voor medewerkers in gemeenten, zodat zij achterblijvers beter kunnen helpen.

Andere organisaties -zoals het Zorginstituut Nederland- hebben geen protocol vastgesteld, maar een speciale contactpersoon aangewezen tot wie achterblijvers zich kunnen wenden wanneer zij problemen met de desbetreffende organisatie ondervinden.

Voor de afgifte van een verklaring aan achterblijvers uit het centraal register vermiste personen is een wijziging in de ict portfolio van de Nationale Politie nodig. Het doorvoeren van deze wijziging neemt enige tijd in beslag. Dat houdt in dat de verklaring per 1 december 2016 beschikbaar zal zijn.

Uiteraard zal ik u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte brengen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl