Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33540-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Hijum ter vervanging van nr. 10 over het vastleggen van drempelwaarden
Dossiernummer 33540
Dossiertitel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)
Identifier kst-33540-12
Indiener E. Dijkgraaf
Indiener Y.J. van Hijum
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren); Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf en Van Hijum ter vervanging van nr. 10 over het vastleggen van drempelwaarden
Uitgiftedatum 2013-07-03
Vergaderjaar 2012-2013