Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33538-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-04-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Weyenberg en Heerma over eisen aan ouderparticipatiecrèches
Dossiernummer 33538
Dossiertitel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)
Identifier kst-33538-13
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener P.E. Heerma
Ondernummer 13
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) ; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Heerma over eisen aan ouderparticipatiecrèches
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013