Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733532 nr. 70

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2017

Met mijn brief van 4 april (Kamerstuk 33 532, nr. 68) kondigde ik u het voornemen aan om een gedeelte van het belang van de staat in ASR Nederland N.V. (hierna: a.s.r.) te verkopen. Op 5 april is vervolgens een gedeelte van het belang van de staat verkocht (Kamerstuk 33 532, nr. 69). Op 7 april heeft de staat een verkoopopbrengst van 515 miljoen euro ontvangen voor de plaatsing van 20 miljoen aandelen a.s.r., wat overeenkomt met circa 13,3% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal. Met deze vervolgplaatsing heeft de staat 63,2% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van a.s.r. verkocht. De verkoopopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt in de voorjaarsnota.

NLFI heeft mij geadviseerd over de vervolgplaatsing van de aandelen a.s.r. In de bijlage treft u de adviezen van NLFI over de vervolgplaatsing aan1. Daarnaast heb ik middels een vertrouwelijke brief aan uw Kamer van 30 maart 2017 voldaan aan mijn toezegging om de Kamer vooraf te informeren dat het belang van de staat in a.s.r. kleiner wordt dan 50%. Deze brief is als bijlage toegevoegd2.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl