Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733532 nr. 69

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2017

Met mijn brief van 4 april (Kamerstuk 33 532, nr. 68) kondigde ik u het voornemen aan om een gedeelte van het belang van de staat in ASR Nederland N.V. (hierna: a.s.r.) te verkopen. Met deze brief informeer ik u over de afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in a.s.r. In de verkoop zijn 20 miljoen aandelen in a.s.r. verkocht tegen een prijs van 25,75 euro per aandeel. Dit resulteert in een totale opbrengst van deze transactie van 515 miljoen euro. Als gevolg van deze transactie zal het resterende belang van de staat in a.s.r. afnemen van 50,1% tot circa 36,8%. De verkoopopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt in de voorjaarsnota.

De transactie zal naar verwachting worden afgewikkeld op 7 april 2017. Nu deze transactie heeft plaatsgevonden gaat een lock-up periode in. Dit betekent o.a. dat gedurende 60 dagen na de afwikkeling er in beginsel geen verdere vervolgtranches plaats kunnen vinden en er geen aandelen uitgegeven mogen worden door a.s.r., tenzij de bij de transactie betrokken banken hiermee instemmen. Na deze periode is het weer toegestaan om vervolgtranches te plaatsen.

Meer informatie over de afronding van de verkoop vindt u in het persbericht van NLFI. Het persbericht is bijgevoegd bij deze brief. Deze informatie kan niet gedeeld worden met personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of een andere jurisdictie waarin dit in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Het persbericht zal daarom niet op de gebruikelijke wijze op internet worden gepubliceerd als bijlage bij deze brief, maar ter inzage worden gelegd bij de Tweede Kamer. Het persbericht is daarnaast in een afgeschermde omgeving te vinden op de site van NLFI: www.nlfi.nl/publicaties.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem