Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733532 nr. 68

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2017

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van mijn voornemen om een gedeelte van het belang van de staat in ASR Nederland N.V. («a.s.r.») te verkopen.

Het voornemen is om maximaal 20 miljoen aandelen in a.s.r. te verkopen. Dit aantal vertegenwoordigt circa 13,3% van a.s.r.’s geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal. Na een succesvolle vervolgplaatsing resteert bij de staat een aandelenbelang van 36,8% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van a.s.r. De aandelen worden verkocht aan gekwalificeerde beleggers via een zogenoemde «accelerated bookbuilding offering», zonder prospectus.

De inschrijving voor gekwalificeerde beleggers gaat per direct open. Ik zal u nader informeren over de verkoopprijs en het definitieve aantal verkochte aandelen na afronding van dit proces.

Meer informatie over het voornemen vindt u in het persbericht van NLFI. Het persbericht is bijgevoegd bij deze brief. Deze informatie kan niet gedeeld worden met personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of een andere jurisdictie waarin dit in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Het persbericht zal daarom niet op de gebruikelijke wijze op internet worden gepubliceerd als bijlage bij deze brief, maar ter inzage worden gelegd bij de Tweede Kamer. Het persbericht is daarnaast in een afgeschermde omgeving te vinden op de site van NLFI: www.nlfi.nl/publicaties.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem