Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33529-886".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-09-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Grinwis c.s. over het Maatschappelijk Beraad een vaste en adviserende rol geven bij de versterkingsopgave
Dossiernummer 33529
Dossiertitel Gaswinning
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33529-886
Indiener P.A. Grinwis
Indiener S.M. Beckerman
Indiener H. Nijboer
Indiener L. van Raan
Indiener R.M. Boucke
Ondernummer 886
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Gaswinning; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over het Maatschappelijk Beraad een vaste en adviserende rol geven bij de versterkingsopgave
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022