Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33509-34".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-06-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Leijten (33509, nr.21) over geen financiële stimulans in verband met deelname aan het LSP
Dossiernummer 33509
Dossiertitel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)
Identifier kst-33509-34
Indiener R.M. Leijten
Ondernummer 34
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-07-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten (33509, nr.21) over geen financiële stimulans in verband met deelname aan het LSP
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014