Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33450-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de moties van de leden Jacobi en Aukje de Vries over gaswinning bij Terschelling (Kamerstuk 33 450, nr. 31) en van het lid Ouwehand c.s. over de opschorting van vergunningaanvragen in het Waddengebied (Kamerstuk 33 450, nr. 32)
Dossiernummer 33450
Dossiertitel Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee
Identifier kst-33450-43
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 43
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee; Brief regering; Reactie op de moties van de leden Jacobi en Aukje de Vries over gaswinning bij Terschelling (Kamerstuk 33 450, nr. 31) en van het lid Ouwehand c.s. over de opschorting van vergunningaanvragen in het Waddengebied (Kamerstuk 33 450, nr. 32)
Uitgiftedatum 2015-03-17
Vergaderjaar 2014-2015