Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33450-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Ouwehand c.s. over het opschorten van vergunningsaanvragen voor proefboringen in de Waddenzee
Dossiernummer 33450
Dossiertitel Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee
Identifier kst-33450-32
Indiener E. Ouwehand
Indiener S. van Veldhoven
Indiener L. van Tongeren
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener E.M.A. Smaling
Ondernummer 32
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee; Motie; Motie van het lid Ouwehand c.s. over het opschorten van vergunningsaanvragen voor proefboringen in de Waddenzee
Uitgiftedatum 2015-03-11
Vergaderjaar 2014-2015