Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533450 nr. 32

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er aan aanvraag van Tulip Oil ligt voor een winnings- en exploratievergunning voor gaswinning op of voor de kust van Terschelling en dat de gemeenteraad van Terschelling zich hier unaniem tegen heeft gekeerd;

constaterende dat het Waddengebied een uniek natuurgebied is met de status van werelderfgoed;

verzoekt de regering, alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in het Waddengebied officieel op te schorten of aan te houden, in ieder geval tot de aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de gaswinning zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Smaling

Dik-Faber

Van Tongeren

Van Veldhoven