Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33426-36".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Dam en Huizing over de doorgifte van interactieve diensten
Dossiernummer 33426
Dossiertitel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen
Identifier kst-33426-36
Indiener M.E. Huizing
Indiener M.H.P. van Dam
Ondernummer 36
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen ; Motie; Motie van de leden Van Dam en Huizing over de doorgifte van interactieve diensten
Uitgiftedatum 2013-06-25
Vergaderjaar 2012-2013