33 414 Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VERHEIJEN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de uitgevoerde beleidsevaluatie van de Benelux Unie-samenwerking;

constaterende het takenpakket van de Benelux Unie en de bescheiden resultaten op veel van deze terreinen;

overwegende de forse bezuinigingen op de Nederlandse overheid en departementen;

overwegende de wenselijkheid van een klein en effectief Benelux-secretariaat;

verzoekt de regering om, zich in te spannen voor een substantiële reductie van taken en bijbehorend budget van het secretariaat van de Benelux,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verheijen

Naar boven