Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33400-VII-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Heijnen c.s. over een onafhankelijke instelling voor onderzoek naar integriteitsschendingen in het openbaar bestuur
Dossiernummer 33400-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013
Identifier kst-33400-VII-18
Indiener P.M.M. Heijnen
Indiener L.G.J. Voortman
Indiener A.G. Schouw
Indiener P.J.M. Litjens
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013; Motie; Motie van het lid Heijnen c.s. over een onafhankelijke instelling voor onderzoek naar integriteitsschendingen in het openbaar bestuur
Uitgiftedatum 2012-12-19
Vergaderjaar 2012-2013