Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33400-J-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-12-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Jacobi over de Deltabeslissingen 2014
Dossiernummer 33400-J
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013
Identifier kst-33400-J-8
Indiener L. Jacobi
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 ; Motie; Motie van het lid Jacobi over de Deltabeslissingen 2014
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013