Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. 50

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 15 december 2015 het wetsvoorstel Kamerstuk 33 362 (Wet verbod verticale integratie) verworpen. U heeft mij verzocht de Kamer uiterlijk 21 januari 2015 een stand van zakenbrief met een daarbij behorend tijdpad over onderhavige materie toe te zenden.

In deze brief informeer ik u over het onderdeel persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb). In lijn met de door de Eerste Kamer aanvaarde motie Ganzevoort c.s.1 zal ik zo snel mogelijk een apart wetsvoorstel indienen om het Zvw-pgb wettelijk te verankeren.

Ik zal u binnen afzienbare tijd schriftelijk informeren over de stand van zaken met betrekking tot de andere elementen uit het wetsvoorstel.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 33 362, M.