Kamerstukken in dossier 33362

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2012 2011-2012 Kamerstuk 33362, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Bouwmeester over informatieverplichtingen aan de verzekerde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Verslag (nader, tweede nader etc.); Tweede nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van de leden Leijten en Van Gerven dat regelt dat de door de zorgverzekeraar vastgestelde vergoeding niet dermate gering mag zijn dat dit een feitelijke hinderpaal oplevert voor de verzekerde om voor een andere aanbieder te kiezen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Bouwmeester c.s. over een rapportageplicht voor de zorgautoriteit over de ontwikkelingen op het gebied van de zorginkoop.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat regelt dat de vergoedingsregeling zoals die gold bij aanvang van de zorg, wordt gecontinueerd voor zover sprake is van een aaneengesloten behandeling.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Bouwmeester c.s. dat waarborgt dat de wetswijziging van artikel 13 van de Zvw twee jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij dat waarborgt dat de transparantie die zorgverzekeraars bieden, wordt vergroot

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal